Kontakt

Kontakt

Biuro handlowe :

DUX Albertowski Piotr

ul. Kolska Szosa 28

62-700 Turek


tel. (63) 278 18 57
fax (63) 220 41 01
kom. Piotr 663764414
kom. Sylwia 663 991 469
e-mail : biuro@przewody.net.pl


Numery kont :

BZWBK : 07 1090 1229 0000 0001 0408 8623
Inteligo : 50 1020 5558 1111 1002 7730 0066Dostępny pod adresem www.przewody.net.pl sklep internetowy www.przewody.net.pl prowadzony jest przez Piotra Albertowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą
DUX Albertowski Piotr, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra Gospodarki (poprzednio wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Turku pod nr 5728/05).
Działalność prowadzona jest pod adresem : ul. Kolska Szosa 28, 62-700 Turek.
NIP: 668 175 65 28

Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres: biuro@przewody.net.pl lub pod numerem
telefonu: (63) 278 18 57 (opłata wg. cennika właściwego operatora).