Przewód OWY 300/500V H05VV-F 2x1 - 100 mb

Przewód OWY 300/500V H05VV-F 2x1 - 100 mb

Producent: Produkt polski
Waga: 6 kg
szt.
Cena netto: 108,63 zł 133,62 zł

Krążek 100 mb


Przewód OWY 2x1


Przewody wielożyłowe o izolacji i powłoce polwinitowej, do odbiorników ruchomych i przenośnych.

Napięcie znamionowe: 300/500 V

Norma:  PN-91/E-90103

Dopuszczalna temperatura pracy: 70°C


Zastosowanie:

w pomieszczeniach domowych, rolniczych, warsztatowych, kuchniach, biurach; do urządzeń gospodarstwa domowego, również w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych, przy średnich obciążeniach mechanicznych (np. pralki, wirówki i lodówki). Może by stosowany do urządzeń kuchennych i grzewczych, pod warunkiem, że nie ma niebezpieczeństwa zetknięcia się z gorącymi elementami i nie jest narażony na inne wpływy ciepła.  Dopuszczalny do stosowania w zakładach krawieckich. Może byc ułożony na stałe np. w meblach, zabudowach dekoracyjnych, ściankach przestawnych.

Objaśnienie nazw :

OWY - przewód oponowy (O) warsztatowy (W) o izolacji polwinitowej (Y).

H05VV-F – przewód wykonany wg normy zharmonizowanej (H) na napięcie znamionowe

300/500V (05) o izolacji polwinitowej (V) i powłoce polwinitowej (V),

o żyłach wielodrutowych giętkich (F)