Przewody w izolacji gumowej

Przewody w izolacji gumowej

Przewody w izolacji gumowej
Przewody do odbiorników ruchomych i przenośnych o izolacji i oponie gumowej.
Przewody spawalnicze.